شرح حال کامل مردی که یک شبه حافظ کل قرآن شد | قسمت سوم
خانه » شرح حال کامل مردی که یک شبه حافظ کل قرآن شد | قسمت سوم

شرح حال کامل مردی که یک شبه حافظ کل قرآن شد | قسمت سوم

73K بازدید
سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۰
Admin
0 دیدگاه
448

شرح حال کامل مردی که یک شبه حافظ کل قرآن شد | قسمت سوم و آخر

داستان واقعی کشاورز بیسوادی که در عصر ما یک شبه حافظ کل قرآن شد: تصاویر + نشان ها

شرح حال کامل مردی که یک شبه حافظ کل قرآن شد | Www.FarsiMode.CoM

ادامه از قسمت دوم:

تصویر حقیقی کربلایی محمد کاظم کریمی ( ساروقی ):

جهت مشاهده تصویر در اندازه بزرگ روی آن کلیک کنید:

تصویر حقیقی کربلایی محمد کاظم کریمی | Www.FarsiMode.CoM

 تصویری از بقعه امامزادگان هفتاد و دو تن روستای ساروق که محل رخ دادن این معجزه عظیم قرآنی می باشد. روستای ساروق در استان مرکزی و شهرستان اراک واقع شده است:

 

بقعه امامزادگان هفتاد و دو تن روستای ساروق | Www.FarsiMode.CoM

 تصویری از آرامگاه کربلایی کاظم کریمی در شهرستان قم و قبرستان نو که در اطراف (در نزدیکی) حرم حضرت معصومه (س) قرار دارد.

کربلایی کاظم در سال 1300 ه.ق برابر با 1257 ه.ش به دنیا آمد و در سال 1379 ه.ق برابر با 1336 ه.ش از دنیا رفت و در این مکان به خاک سپرده شد:

جهت مشاهده تصویر در اندازه بزرگ روی آن کلیک کنید:

آرامگاه کربلایی کاظم کریمی | Www.FarsiMode.CoM

معرفی چند عدد از مجموعه کتبی که در مورد این معجزه به چاپ رسیده است.

احتمالا امکان خریداری نمودن از طریق اینترنت وجود دارد!

۱. داس‍ت‍ان ح‍اف‍ظ ق‍رآن ش‍دن ک‍رب‍لای‍ی‌ک‍اظم، تالیف:اسماعیل کریمی؛ [ب‍رای ام‍ام‍زادگ‍ان ۷۲ ت‍ن س‍اروق اراک]، ناشر:م‍وس‍س‍ه آم‍وزش‍ی و پ‍ژوه‍ش‍ی ام‍ام خ‍م‍ی‍ن‍ی، شابک:۹۷۸-۹۶۴-۴۱۱-۱۲۸-۰

۲. «تجلی قرآن و عترت در حافظ قرآن شدن کربلایی کاظم ساروقی و سرداران رشید اسلام»، تالیف:محسنی گرگانی، ناشر:دارالکتب‌الاسلامیه‏، شابک:۹۷۸-۹۶۴-۴۴۰-۴۷۵-۷

۳. داس‍ت‍ان ک‍رب‍لائ‍ی ک‍اظم و ح‍اف‍ظ ق‍رآن ش‍دن او در ی‍ک ل‍ح‍ظه، تالیف:م‍وس‍س‍ه در راه ح‍ق، ناشر:م‍وس‍س‍ه در راه ح‍ق ۱۳۷۲، شابک:ISBN 964-6425-61-5

۴. ک‍رب‍لائ‍ی ک‍اظم: م‍رد ب‍ی‍س‍وادی ک‍ه ن‍اگ‍ه‍ان ح‍اف‍ظ ق‍رآن ک‍ری‍م ش‍د، تالیف:اب‍وال‍ف‍ت‍ح دع‍وت‍ی، ناشر:ق‍اطع ال‍ب‍ره‍ان‌۱۳۷۸، شابک: ‎۹۶۴-۹۲۸۸۸-۰-۷

۵. «ک‍رب‍لای‍ی ک‍اظم: م‍ع‍ج‍زه ولای‍ت»، تالیف:ج‍م‌ال‍س‍ادات طب‍اطب‍ای‍ی، ناشر:ح‍ض‍ور‏ ۱۳۸۲، شابک:‎۹۶۴-۶۲۷۲-۸۷-۸

۶. یک معجزه آشکار کربلائی کاظم: مرد بیسوادی که ناگهان حافظ سراسر قرآن شد، تالیف:میرابوالفتح دعوتی

۷. مع‍ج‍زه ق‍رآن در ع‍ص‍ر ح‍اض‍ر (زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه ک‍رب‍لای‍ی ک‍اظم و ان‍س او ب‍ا ق‍رآن‌)، تالیف:ح‍م‍ی‍درض‍ا م‍رادی ۱۳۷۹ شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۹۲۶-۷۱۵-۹

۸. «م‍ردی ب‍رت‍ر از ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر: داس‍ت‍ان ک‍ش‍اورز ب‍ی‍س‍وادی ک‍ه در چ‍ن‍د ل‍ح‍ظه دان‍ش‍م‍ن‍د ش‍د»، تالیف:ع‍ب‍اس م‍ب‍ش‍ری، ناشر:ت‍دب‍ی‍ر، شابک:۹۶۴-۶۵۰۴-۴۱-۸

۹. «مردی از جنس آفتاب (شرح حال داستانی کربلایی کاظم کریمی‌ساروقی)»، ناشر:مهسا فاضلی.؛ ناشر:هم‌میهن‏‫، ۱۳۸۶.

۱۰. «سر موزون» در بیان نکته‌های عرفانی واقعه الهی حافظ قرآن شدن کربلایی محمدکاظم کریمی ساروقی؛ محمدحسین اکبری ساوجی؛ شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۰۴-۰۸۰۵-۶

۱۱. «به خاطر تو: داستان کربلایی کاظم که در یک لحظه حافظ قرآن شد» حسین صالح، شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۶۶-۰۳۴-۴

۱۲. «امام‌زمان علیه‌السلام و کربلایی کاظم (قدمگاه صاحب‌الزمان علیه‌السلام)»، تالیف:ابوالفضل سبزی، حجت‌الله سبزی، ناشر:خورشید هدایت، شابک:‏‫۹۷۸-۶۰۰-۵۳۱۶-۲۴-۷

 

تصویر جلد چهار عدد از مجموعه کتبی که در مورد این حادثه

 بی سابقه تاریخ اسلام، نوشته شده است:

   کتاب داستان حافظ قرآن شدن کربلایی کاظم | Www.FarsiMode.CoM     کتاب معجزه قرآن در عصر حاضر | Www.FarsiMode.CoM

  کتاب کربلایی کاظم معجزه ولایت | Www.FarsiMode.CoM     کتاب کربلایی کاظم، بیسوادی که حافظ قرآن شد | Www.FarsiMode.CoM

 تمبر یادبود “کربلایی کاظم کریمی ساروقی” مرد بیسوادی که

در پی کرامت الهی حافظ کل قرآن مجید شد.

این تمبر در سال ۱۳۸۶ در کنگره بین المللی کربلایی کاظم کریمی ساروقی در شهر اراک، در حضور مهمانان داخلی و خارجی رونمایی شد:

 تمبر یادبود کربلایی کاظم کریمی ساروقی | Www.FarsiMode.CoM

تندیس یادبود ” کربلایی محمد کاظم کریمی ( ساروقی ) ” که در تاریخ

  ۱۳۹۰/۵/۲۵ در مصلی بیت المقدس شهر اراک رو نمایی شد:

تندیس یادبود کربلایی محمد کاظم کریمی | Www.FarsiMode.CoM


 آیه شریفه ” بسم الله الرحمن الرحیم “ در تصویر پایین به دستخط مرحوم کربلایی محمد کاظم کریمی(ساروقی)،نوشته شده است. قابل ذکر است که نگارش آیه شریفه نادرست و اشتباه می باشد:

جهت مشاهده تصویر در اندازه بزرگ روی آن کلیک کنید:

دستخط مرحوم کربلایی محمد کاظم کریمی | Www.FarsiMode.CoM

نوشته “محمد کاظم حافظ “ در تصویر پایین توسط مرحوم کربلایی محمد کاظم کریمی ( ساروقی ) معجزه بزرگ قرآنی عصر ما نوشته شده است. قابل ذکر است که این نوشته او نیز نادرست و اشتباه می باشد و همچنین در حکم امضای او بوده که از ذیل یک سند ملکی استخراج شده است:

جهت مشاهده تصویر در اندازه بزرگ روی آن کلیک کنید:

دستخط مرحوم کربلایی محمد کاظم کریمی | Www.FarsiMode.CoM

جهت دانلود مجموعه کامل فیلم های مستند کربلایی کاظم اینجا کلیک کنید

مجموعه ای از توضیحاتی که در مورد این معجزه در

 سایت های خبری اینترنتی ایران تاکنون آمده است:

 

خبرگزاری فارس

خبر شماره یک:

خبر شماره دو: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8606010008

خبر شماره سه: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8606010204

خبر شماره چهار: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9005260999

خبر شماره پنج: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8605310259

خبرگزاری مهر

خبر شماره یک: http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&query=کربلایی%20کاظم%20قرآن%20&NewsID=1378884

خبر شماره دو: http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&query=کربلایی%20کاظم%20قرآن%20&NewsID=1309942

خبر شماره سه: http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&query=کربلایی%20کاظم%20قرآن%20&NewsID=540056

خبر شماره چهار: http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&query=کربلایی%20کاظم%20قرآن%20&NewsID=537787

خبر شماره پنج: http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&query=کربلایی%20کاظم%20قرآن%20&NewsID=537828

خبر شماره شش: http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&query=کربلایی%20کاظم%20قرآن%20&NewsID=538659

خبر شماره هفت: http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&query=کربلایی%20کاظم%20قرآن%20&NewsID=539070

خبر شماره هشت: http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&query=کربلایی%20کاظم%20قرآن%20&NewsID=533152

خبر شماره نه: http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&query=کربلایی%20کاظم%20قرآن%20&NewsID=519106

خبر شماره ده: http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&query=کربلایی%20کاظم%20قرآن%20&NewsID=519103

خبر شماره یازده: http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&query=کربلایی%20کاظم%20قرآن%20&NewsID=533220

خبر شماره دوازده: http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&query=کربلایی%20کاظم%20قرآن%20&NewsID=517626

خبر شماره سینزده: http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&query=کربلایی%20کاظم%20قرآن%20&NewsID=539641

خبر شماره چهارده: http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&query=کربلایی%20کاظم%20قرآن%20&NewsID=1119509

خبر شماره پانزده: http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&query=کربلایی%20کاظم%20قرآن%20&NewsID=1119509

خبر شماره شانزده: http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&query=کربلایی%20کاظم%20قرآن%20&NewsID=1309891

خبر شماره هفده: http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&query=کربلایی%20کاظم%20قرآن%20&NewsID=1309966

خبرگزاری ایسنا

( خبرگزاری دانشجویان ایران )

خبر شماره یک: http://markazi.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=38260

خبرگزاری ایبنا

( خبرگزاری کتاب ایران )

خبر شماره یک: http://www.ibna.ir/vdcc.0qea2bq41la82.html

خبرگزاری پانا

( خبرگزاری کانون دانش آموزی )

خبر شماره یک:

خبر شماره دو:

خبرگزاری شبستان

( خبرگزاری حوزه دین فرهنگ اندیشه )

خبر شماره یک: http://shabestan.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=46&Id=57418&Mode=

خبر شماره دو: http://shabestan.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=46&Id=60030&Mode=

سایت خبری نافه

خبر شماره یک:

روزنامه جمهوری اسلامی

خبر شماره یک:

دانلود مقاله

پیشنهاد میکنیم...

دانلود مناجات شعبانیه – دانلود شرح مناجات شعبانیه + پخش آنلاین و اینفوگرافیک
دانلود صلوات شعبانیه – صوت و ویدئو + پخش آنلاین و اینفوگرافیک
شرح کامل اعمال ماه شعبان – فضیلت و اعمال ماه شعبان
ویژه نامه وفات حضرت ابوطالب (ع) + کلیپ و تصاویر
با امیدبخش ترین آیه قرآن برای گناهکاران آشنا شوید
این ذکر برای آمرزش گناهان و درمان بیماری ها مفید است
راهکار های علاقمند کردن فرزندان به نماز
داشتن خواب آرام با ذکر و دعا
تصاویری از عجیب ترین رکورد های ثبت شده در کتاب گینس
درباره وظایف و ماموریت های حضرت میکاییل چه می دانید؟
اغواگری به نام دین و درمان با عنوان عرفان حلقه – قسمت سوم
اغواگری به نام دین و درمان با عنوان عرفان حلقه – قسمت دوم
اغواگری به نام دین و درمان با عنوان عرفان حلقه – قسمت اول
با روش های زیبا سازی محیط آشپزخانه آشنا شوید
دلیل و علت دو بار سجده کردن در نماز چیست؟

دیدگاه کاربران
0دیدگاه ثبت و تایید شده

ارسال دیدگاه

Secured By miniOrange