با این تست همسر بهتری انتخاب می کنید
خانه » با این تست همسر بهتری انتخاب می کنید

با این تست همسر بهتری انتخاب می کنید

50K بازدید
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۲
Sahar
0 دیدگاه
244

با این تست همسر بهتری انتخاب می کنید

با این تست همسر بهتری انتخاب می کنید

با انجام این تست می توانید به برونگرا یا درونگرا بودن خود و خواستگارتان پی ببرید. شما خودتان جزو کدام گروه هستید؟ از آن برونگراهای دوآتیشه که اصلا و ابدا با تنهایی کنار نمی آیند یا از آن درونگراهایی که فقط در گوشه عزلت خودشان خوش هستند؟ یا شاید هم میانه رو باشید. اما به طور معمول اکثر انسان ها به سمت یکی از این 2 قطب تمایل بیشتری دارند …

فرق آدم های اهل درونگرایی و برونگرایی

تا به حال فکر کرده اید که ابعاد شخصیت تاثیر مستقیمی روی انتخاب رشته تحصیلی، شغل، محل زندگی و کلا سبک زندگی شما می گذارد؟ اگر دقت نکرده اید با دقت خط های بعد را بخوانید. درونگراها از احساسات و هیجان هایشان فقط برای دوست های معدود خیلی صمیمی حرف  می زنند ولی برونگراها کاملا در دنیای بیرون سیر می کنند؛ آنها دوست دارند که سرخوش، اجتماعی،  رقابت جو، سریع و واقع گرا باشند. افراد درونگرا بیشتر اوقات خود را به مطالعه و تنهایی سپری کرده و کمتر مایل به معاشرت با دیگران هستند و در مقابل، افراد برونگرا بیشتر دارای دیدگاه عینی و خارجی هستند و فعالیت عملی بیشتری دارند ولی میزان تسلط آنها بر نفس خودشان نسبت به افراد درونگرا کمتر است. این افراد مایلند که بر محیط اطراف خود تاثیر و به رقابت با دیگران بپردازند و در مجامع عمومی بیشتر ظاهر می شوند. اگر درونگرایی و برونگرایی در حد افراط در افراد ظاهر شود، ما را در برابر 2 شخصیت نابهنجار قرار می  دهد البته تعداد این افراد بسیار کم است و اکثریت مردم میان این دو قطب جای دارند. برونگرایان به سوی جهان عینی متمایل بوده و درونگرایان به سوی جهان ذهنی و غیرعینی. شما با آگاهی یافتن از خصوصیات شخصی هر دو گروه می توانید رابطه بهتری با آنها برقرار کنید.

درونگراها

جمع گریزهای احساساتی

1. علاقه مند به احساسات و افکار خودشان هستند و نیاز به داشتن قلمرو شخصی دارند. کم حرف، ساکت و متفکرند.
2. دوستان زیادی ندارند و در ارتباط برقرار کردن با افراد جدید مشکل دارند. علاقه مند به سکوت و تمرکز بوده و از دید و بازدیدهای غیرمنتظره و ناگهانی بیزار هستند.
3. کارایی این افراد در تنهایی بیشتر است. بزرگ ترین وحشت آنها این است که در یک جمع شلوغ قرار گیرند. ترس از آنکه فردیت خود را از دست بدهند، دارند و از فعالیت های انفرادی انرژی می گیرند.
4. در بین انبوه مردم بودن آنها را خسته می کند. بیشتر از دست خودشان عصبانی می شوند تا دیگران. معمولا کمرو هستند و درک کردن آنها ممکن است. اهل ایده و عقاید نو هستند.
5. شخصیت شان در خلوت و در جمع متفاوت است. مشتاق و احساساتی هستند اما معمولا احساسات شان را بیان نمی کنند. در جمع ناآشنا ساکت اما در جمع دوستان خود راحتند.
6. تمرکزشان قوی است. برای تصمیم گیری به زمان نیاز دارند و قبل از حرف زدن فکر می کنند.
7. از در میان گذاشتن اطلاعات شخصی خود با دیگران طفره می روند.
 

برونگراها

پیشاهنگ های روشن پوش

1- علاقه مند به وقایع پیرامون خود هستند.
2- عقیده خود را با عقاید دیگران مقایسه می کنند.
3- روراست و معمولا پرحرف هستند.
4- اهل عمل و پیشقدمی در کارها هستند و خیلی اوقات نفر پیشاهنگ انجام یک کار می شوند.
5- به سهولت دوستان جدیدی یافته یا با یک گروه خود را وفق می دهند.
6- افکار خود را بیان می کنند.
7- علاقه مند به افراد جدید و برقراری ارتباط با آنها هستند.
8- تنهایی برای آنها بسیار آزاردهنده است.
9- از تعامل و ارتباط برقرار کردن با دیگران انرژی می گیرند.
10- خوش مشرب بوده اما زیاد احساساتی نیستند.
11- ریسک پذیرند و سریع تصمیم می گیرند، اجتماعی هستند، درک آنها آسان است و معاشرتی هستند.
12- پس از آنکه حرف خود را می زنند به گفته خود می اندیشند، علاقه مند به کار گروهی، موسیقی با صدای بلند بوده و فعالیت های هیجان انگیز را بیشتر دوست دارند.
13- رنگ های روشن را بیشتر می پسندند، بیشتر از اعمال دیگران خشمگین می شوند تا خودشان، اطلاعات شخصی خود را به سادگی با دیگران قسمت می کنند و معمولا فقط از روی تجارب زندگی خود درس می گیرند و نه عبرت گرفتن از دیگران.

البته خصوصیات فوق هیچ ارتباطی با اعتمادبه نفس داشتن فرد برونگرا ندارد، یک برونگرا ممکن است اعتماد به نفس پایینی داشته باشد.

12 سؤالی که شخصیت شما را مشخص می کند

با انجام این تست و نمره گذاری آن به راحتی متوجه می شوید که خودتان و همسرتان به کدام گروه تعلق دارید

1- دوست دارم همیشه آدم های زیادی دوروبرم باشند.

2- لبخند زدن به دیگران و بیرون رفتن با آنها و تفریح کردن با جمع را کار آسانی می دانم.

3- خودم را لزوما آدم امیدواری نمی دانم.

4- واقعا از صحبت کردن با دیگران لذت می برم.

5- ترجیح می دهم در جایی باشم که فعالیت و شلوغی وجود داشته باشد.

6- معمولا ترجیح می دهم کارها را به تنهایی انجام دهم.

7- اغلب احساس می کنم که پر از نیرو و انرژی هستم.

8- آدم بشاش و دارای روحیه بالایی هستم.

9- آدم خوش بینی نیستم.

10- زندگی من با سرعت طی می شود.

11- شخص بسیار فعالی هستم.

12- ترجیح می دهم راه خودم را بروم تا اینکه رهبر دیگران باشم.

هرکدام از عبارت های زیر را با دقت بخوانید و به هر سؤال باتوجه به گزینه های کاملا موافق/ موافق/ بی تفاوت/ مخالف/ کاملا مخالف پاسخ دهید.

پاسخنامه: باتوجه به گزینه ای که انتخاب کرده اید، نمره مربوط به گزینه خود را جلوی آن بنویسید.

با ین تست همسر بهتری انتخاب می کنید

نمره درونی و بیرونی بودن شما اینجاست

نمره از 12 تا 24: شما آدم درونگرایی هستید،  تنهایی را بیشتر دوست دارید و دوست دارید کارهایتان را بدون حضور دیگران انجام دهید.

نمره از 24 تا 48: شما نه کاملا درونگرا هستید و نه کاملا برونگرا. بعضی وقت ها با جمع بودن را ترجیح می دهید و گاهی تنهایی، هرچه نمره تان بالاتر باشد برونگراتر هستید.

نمره از 48 تا 60: شما آدم برونگرایی هستید. با جمع بودن را دوست دارید و لذت می برید حتی کارهایی را که می شود تنهایی انجام داد با جمع انجام دهید.

با انجام این تست می توانید به برونگرا یا درونگرا بودن خود و خواستگارتان پی ببرید. شما خودتان جزو کدام گروه هستید؟

اما اینها چه فرقی دارد؟

خب حالا که متوجه شدید دارای کدام یک از ابعاد شخصیتی درونگرایی یا برونگرایی هستید، بدانید که برونگرایی و درونگرایی در چند زمینه خیلی مهم زندگی کاربرد دارد:

1- انتخاب رشته تحصیلی: اگر از حالا شروع کرده اید به خواندن کنکور سال بعد، خوب است یکی از عوامل انتخاب تان را بگذارید همین نوع شخصیت. آدم های درونگرا به رشته هایی مثل ادبیات، بعضی از رشته های هنر و بعضی از رشته های آزمایشگاهی گرایش دارند. برعکس، آدم های برونگرا به رشته هایی مثل مهندسی های پردردسر، روانشناسی، علوم اجتماعی، انواع رشته های پزشکی، روزنامه نگاری و… ارتباط برقرار می کنند.

2- انتخاب شغل: جور بودن شغل با تیپ شخصیت تان یکی از معیارهای موفقیت در شغل تان است. آدم های برونگرا به شغل هایی که بیشتر با مردم سروکار دارند، گرایش دارند؛ مثل فروشندگی، کار در بازار، کارهای درمانی و… برعکس درونگراها حتی اگر در رشته ای برونگرایانه هم تحصیل کرده باشند سراغ شغل های درونگرایانه می روند؛ مثلا فردی که معماری خوانده بیشتر دوست دارد کشیدن نقشه در خلوت را تجربه کند.

3- ازدواج: در ازدواج شناخت ابعاد شخصیتی طرف مقابل بسیار معیار مهمی است. برونگراها با درونگراها خیلی نمی سازند و برعکس. این دیدگاه که همسر آینده من باید مکمل من باشد را کنار بگذارید و دنبال مشابه خودتان بگردید زیرا با یک فرد مشابه صحبت ها و فعالیت های بیشتری را می توانید انجام دهید و لذت بیشتری در اوقات فراغت خود با هم می برید.

گردآوری: سایت فرهنگی تفریحی فارسی مد

دانلود مقاله

پیشنهاد میکنیم...

رنگ اسم خود را بدست بیاورید + شرح رنگ اسم ها
این فال جذاب حتما شما را غافلگیر می کند
طالع بینی ازدواج با مرد متولد اسفند – حوت
طالع بینی ازدواج با مرد متولد بهمن – دلـو
طالع بینی ازدواج با مرد متولد دی – جَــدی
طالع بینی ازدواج با مرد متولد آذر – قــوس
طالع بینی ازدواج با مرد متولد آبان – عقرب
طالع بینی ازدواج با مرد متولد مهر – میزان
طالع بینی ازدواج با مرد متولد شهریور – سُنبُله
طالع بینی ازدواج با مرد متولد مرداد – اسد
طالع بینی ازدواج با مرد متولد تیر – سرطان
طالع بینی ازدواج با مرد متولد خرداد – جَوزا
طالع بینی ازدواج با مرد متولد اردیبهشت – ثور
طالع بینی ازدواج با مرد متولد فروردین – حَمَل
طالع بینی ازدواج با زن متولد اسفند – حوت

دیدگاه کاربران
0دیدگاه ثبت و تایید شده

ارسال دیدگاه

کتیبه شهادت امام حسین (علیه السلام)