حماسه مقاومت تاریخی غزه، ظهور را نزدیک تر کرد، جهان در انتظار منجی
خانه » حماسه مقاومت تاریخی غزه، ظهور را نزدیک تر کرد، جهان در انتظار منجی

حماسه مقاومت تاریخی غزه، ظهور را نزدیک تر کرد، جهان در انتظار منجی

43K بازدید
شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۳
Admin
0 دیدگاه
141

حماسه مقاومت تاریخی غزه، ظهور را نزدیک تر کرد، جهان در انتظار منجی

حماسه مقاومت تاریخی غزه، ظهور را نزدیک تر کرد، جهان در انتظار منجی

فجایع هولناک غزه به جهانیان ثابت کرد ، که حاکمیت امروز جهان آنچنان وحشی و خونریز است که جز با ظهور یک منجی و سقوط نظام کنونی ، امیدی به اصلاح و صلح و عدالت وجود ندارد…

جهت مطالعه متن کامل به ادامه مطلب بروید …

از حدود دوماه ماه قبل که با حماقت و جنایت اسرائیل و حامیانش نسل کشی جدید در غزه ی بی دفاع آغاز شد و توسط لنز دوربین ها کشتار وحشتناک مردم مظلوم غزه به جهانیان مخابره گردید و موجی از بهت و تاثر و جریحه دار شدن احساسات را در جهان به راه انداخت ، این سئوال در کنه وجود بسیاری از وجدانهای متاثر نقش بست :

آیا برای این قتل عام ها پایانی نیست؟

آیا کسی نیست که بتواند در هنگامه ی بی کفایتی مدعیان حقوق بشر راه نجاتی به انسان مظلوم و درمانده نشان دهد؟

آیا کسی نیست که این انسانهای مظلوم را نجات دهد؟

و این انگیزش وجدانها و خیزش انسانها دقیقاً همان چیزی است که در روایات عصر ظهور با عنوان” طلب صلح و عدالت” بدان اشاره شده و ما از آن با نام “عطش نجات و ظهور” نام می بریم

غزه اگر از یک سو ، جولانگاه جنایتکاران و جانیان عصر حاضر بود اما از سوی دیگر نمایشگاه باشکوهی بود از مقاومت و ایثار و ایمان و مبارزه و جهاد.

و فرصتی بود برای وجدانهای خفته ی جهان تا به خود آیند و برای این وضعیت وخیم جهان ( هرچند در نهان و ضمیر خود ) به دنبال چاره و نجاتی باشند تا راه تکرار تراژدی غزه که ممکن است در آینده ی نزدیک در مقیاسی وسیع تر توسط جنایتکاران تکرار گردد ، ببندند.

به نظر می رسد مظلومیت و مقاومت جانانه و تاریخی غزه ، برکاتی عظیم در راستای تعجیل در فرج نهایی و زمینه سازی تحول بزرگ عصر حاضر در جهت ظهور منجی عالم بشریت داشته است که به برخی از جوانب آن به صورت کوتاه اشاره می شود :

1- رسوایی استکبار :

استکبار جهانی از حاکمان آمریکای شیطان بزرگ گرفته تا برخی کشورها مزور و مکار اروپایی امتحان بسیار بدی در بحران غزه دادند ، و در معرض افکار عمومی ملتها رسوا و شرمنده شدند ، حمایت آشکار از جنایتهای هولناکی که دل هر انسانی را به درد می آورد مجال دفاع برای مدعیان حقوق بشر و شبکه رسانه ای حامی آنها که تا کنون خود را با بهانه های مختلف تنها حامی حقوق انسان جا می زدند ، باقی نگذاشت و ته مانده ی آبروی آنها که با جادوی رسانه ها برای خود کسب کرده بودند ، برباد رفت.

قطعاً این رسوایی و بی آبرویی استکبار و حامیانش که در هنگام ظهور اصلی ترین دشمن امام عصر (عج) هستند را می توان زمینه ساز و تسهیل کننده ی امر فرج دانست ، همچنانکه منجی عالم بشریت با تکیه بر همین امر یعنی روگردانی ملتها از نظام سلطه ، مبارزه جهانی خود با ظالمان و جنایتکاران و مزدوران آنها را در پناه حمایت و تایید ملتها سریعتر و آسان تر به پیش خواهد برد.

2- رسوائی منافقان و یهودان امت اسلامی:

فاجعه ی غزه بار دیگر و این بار بیشتر از قبل حاکمان مزدور و بی لیاقت اسلامی را مفتضح و بی آبرو کرد زمانی که آنها نه تنها تماشاگر کشتار مسلمانان غزه بلکه بعنوان حامی و مشوق قاتلان صهیونیستی در این جنایت دست داشتند ، دیگر کیست در دنیای اسلام که نداند اکثر حاکمان دست پرورده غرب مهره های استکبار جهانی هستند که در نهضت جهانی اسلام ابتدا باید از شر آنها خلاص شد و آنها را از پیش پای نهضت جهانی اسلام برداشت ، این فکر و اندیشه که بخش مهمی از آن ، دستاورد مقاومت مظلومانه غزه است را می توان بعنوان بخشی از فرآیند نهضت جهانی اسلام دانست که حاصل شده است.

 3- تنفر روز افزون توده های مردمی از ظلم جهانی و آمادگی برای تقابل

صحنه های دلخراشی که علی رغم سانسورهای امپراطوری رسانه ای بصورت پیوسته در طی 50 روز از کودکان و مردم بی دفاع غزه در سراسر جهان پخش می شد آنچنان خشم و تنفری در مردم جهان به وجود آورد که اگر زمینه های درگیری و جنگیدن برای مردم جهان فراهم شود ، شاهد تقابل میلیونی و بلکه دهها میلیونی مردم مسلمان و غیرمسلمان جهان با ظالمان و جنایتکاران جهانی خواهیم بود و این آمادگی برای تقابل با ظلم و ظالم را باید پدیده ای مبارک دانست زیرا هرچند در حال حاضر چنین زمینه ای برای جنگیدن توده های مردمی با ستمگران وجود ندارد اما در آستانه ظهور و در هنگام قیام ملتها به رهبری منجی آسمانی که زمینه فراهم خواهد شد ، آمادگی قبلی نقش تعیین کننده ای در تسریع پیروزی خواهد داشت.

4- اثبات دگر باره ی ناکارآمدی تمدن غرب و نیاز به منجی آسمانی

جنایات صهیونیستها و حامیانشان در غزه نمایشگاهی از تمدن بی رحم و وحشی و مزور غربی بود جایی که به دروغ حقوق یک انسان و حتی حیوان را دستمایه اغراض سیاسی خود می کنند و در جایی دیگر در برابر کشتار فجیع هزاران هزار انسان بی گناه و مظلوم و بی دفاع ، مهر سکوت بر لب می زنند و با بی شرمی آن را تایید و حمایت می کنند.

بی تردید چنین تمدنی محکوم به شکست است و هیچ انگیزه و اقبالی در توده های بشری در درازمدت بسوی آن وجود نخواهد داشت.

اینک محرومین و مستضعفین جهان به خوبی دریافته اند که دلخوش کردن به تمدن غرب و سازمان ملل و امثالهم سرابی بیش نیست و باید سعادت و راه آینده را در جایی دیگر جستجو کرد جایی که عدالت ، معنویت و کرامت انسان توام با حقوق بشر توسط دینی آسمانی و برگزیده ای الهی بشارت داده شده است.

5- اتحاد ملتها در جهت مقابله با ظالم و دفاع از مظلوم

شاید بتوان گفت در طی سالهای گذشته به ندرت بتوان مسئله ای انسانی را یافت که اینگونه توده ی انسانها از هر دین و آیین و نژاد و کشور را به میدان آورده و متحد کرده باشد ، در میان معترضان صدها هزار نفری که هر روز در سراسر جهان به میدان می آمدند تنها یک اشتراک وجود داشت ، دفاع از مظلوم و اعتراض به ظالم و این پدیده مبارک همان چیزی است که در هنگام ظهور منجی عالم بشریت رخ خواهد نمود ، امواج اقیانوس مردمی در سراسر جهان به تدریج شکل خواهد گرفت و با رهبری انسانی الهی ریشه ظلم و ستم را خواهد کند که زمینه و طلیعه آن از هم اکنون در سراسر جهان دیده می شود.

6- اثبات دگرباره امکان پیروزی اقلیت مقاوم بر اکثریت متجاوز ، آبدیده  و قوی تر شدن محور مقاومت

بعد از پیروزی معجزه آسا و شگفت انگیز محور مقاومت در جنگهای 33 روزه و 22 روزه و پیروزی در جنگ جهانی سوریه ، اینک مقاومت جانانه مردم غزه در 50 روز برگ زرین و افتخار دیگری بود که نشان داد و بار دیگر ثابت کرد که امکان پیروزی اقلیت بر اکثریت به شرط ایمان و مقاومت وجود دارد و این دقیقاً حقیقتی است که در هنگام ظهور رخ خواهد داد ، اقلیتی محض که با داشتن رهبری الهی در هنگام ظهور با شجاعت و ایمان ، کار خود را آغاز کرده اند به سرعت توده های مردمی را جذب کرده و در زمانی کوتاه بر اکثریت حاکم غلبه کرده و درخشان ترین پیروزی تاریخ را رقم خواهد زد.

اینک و با پیروزی های مکرر گروههای مقاومت بر دشمن پرمدعای صهیونیستی تحولات هنگام ظهور بسیار ملموس ، قابل باور و دست یافتنی شده است.

7- پرچمداری ایران (قوم زمینه ساز) بعنوان دشمن اصلی استکبار و حامی مظلومان

 

چندین دهه است که ایران اسلامی پرچم مقابله مدبرانه با استکبار را برافراشته است و در برهه های مختلف نشان داده است که لیاقت رهبری و پرچمداری جهان اسلام و حرکت جهانی محرومان و مستضعفان را دارا بوده و به خوبی از عهده این امر مقدس برمی آید. در جنگ اخیر غزه و سرمداری ملت و نظام ایران اسلامی بار دیگر این امر به اثبات رسید و در میان ملتهای مسلمان که به چشم خود خفت و خواری حاکمان اسلامی در برابر اسرائیل خون آشام را می دیدند، دفاع جانانه و رهبری حکیمانه امام خامنه ای تاثیر و جلوه دیگری داشت.

این حقیقت به خوبی در روایات عصر ظهور بیان گردیده که انقلاب مردم مشرق زمین زمینه ساز ظهور منجی عالم بشریت بوده و آن حضرت با محور قرار دادن امکانات و توان این انقلاب و به یاری لشگریان سیدخراسانی حرکت خود برای آزادسازی کشورهای مسلمان و قدس شریف را پایه گزاری خواهد نمود.

نقش بی بدیل جمهوری اسلامی در تبدیل شدن به رهبر جهان اسلام و تکیه گاه محور مقاومت به خوبی تحقق روایات عصر ظهور را نشان می دهد و البته این تحولات ، بشارت بخش بسیار نزدیک بودن مرحله نهایی این روند و آزادسازی قدس شریف توسط سپاه بزرگ اسلام با رهبری منجی عالم بشریت است.

تحولات کنونی غزه و فلسطین و تاثیر شگرف آن در بیداری ملتها و رسوائی نظام سلطه که بی گمان موجب تعجیل در فرج منجی عالم بشریت است از فرمایشات امام خامنه ای (مدظله) که در بیش از یک دهه قبل فرمودند : قضیه فلسطین کلید رمزآلود گشودن درهای فرج بر روی امت اسلامی است ، رمزگشایی کرد.

برگرفته از سایت مبشران ظهور

 

دانلود مقاله

پیشنهاد میکنیم...

دانلود مناجات شعبانیه – دانلود شرح مناجات شعبانیه + پخش آنلاین و اینفوگرافیک
دانلود صلوات شعبانیه – صوت و ویدئو + پخش آنلاین و اینفوگرافیک
شرح کامل اعمال ماه شعبان – فضیلت و اعمال ماه شعبان
ویژه نامه وفات حضرت ابوطالب (ع) + کلیپ و تصاویر
۱۰ تعریف و تمجید که مردان دوست دارند از همسرشان بشنوند
این نکات طلایی زندگی زناشویی شما را متحول می کند
راز های رسیدن به سادگی و سبکباری در زندگی و راه های تقویت آن
30 داستان کوتاه و آموزنده که باعث تغییر افکار شما می شود
با نحوه غلبه بر ترس و اضطراب از تعاملات اجتماعی آشنا شوید
نکاتی برای درمان افسردگی کسانی که دوستشان داریم
بهترین و مناسب ترین مکان برای خواب نوزادان کجاست؟
انواع برس مناسب برای مو و مزایای برس کشیدن مو ها
زیبایی بر دوام ازدواج و زندگی مشترک چه تاثیری دارد؟
مصرف این میوه خشک شده باعث خرابی و پوسیدگی دندان می شود
چند دلیل جالب برای اینکه بوسیدن و نوازش کودک را جدی بگیریم!

دیدگاه کاربران
0دیدگاه ثبت و تایید شده

ارسال دیدگاه

Secured By miniOrange