با خطرناک ترین و جنایتکارترین کودکان دنیا آشنا شوید.
43K بازدید
دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

با خطرناک ترین و جنایتکارترین کودکان دنیا آشنا شوید.آشنایی با خطرناک ترین و جنایتکارترین کودکان دنیاجنایت و دست به خطر زدن به سن و سال بستگی ندارد و گاهی از کسانی‌که انتظار خشونت نداریم، بدترین کارها سر می‌زند. رشد ذهنی بچه‌ها از همان سنین پایین و کو...