چیزهایی که 29 سال قبل می توانستید با هزار تومانی بخرید
25K بازدید
پنج شنبه ۱ مهر ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

چیزهایی که 29 سال قبل می توانستید با هزار تومانی بخرید ارزش هزار تومانی در سال های گذشته با گذشت زمان ارزش پول هم رفته رفته کمتر می شود تا حدی که وقتی به سال های گذشته نگاهی می اندازید از چیزهای با ارزشی که می توانستید با مقدار کمی پول تهیه کنید ...