روابط احساسی که هیچ نتیجه ای در بر نخواهند داشت
43K بازدید
سه شنبه ۱ تیر ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

روابط احساسی که هیچ نتیجه ای در بر نخواهند داشتچه موقع روابط احساسی بی نتیجه خواهند بود؟ روابط احساسی که نتیجه نداردبیشتر از او عاشق هستید؟اگر به رابطه ای وارد شده اید که بیشتر از آنچه به شما عشق می ورزند، عشق خود را نثار فرد مقابلتان می کنید، سرنوشت...