علل ترشیدگی دختران در چیست!؟ چه باید کرد!؟
34K بازدید
دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴
Sahar
دیدگاه

علل ترشیدگی دختران در چیست!؟ چه باید کرد!؟   براستی علل ترشیدگی دختران در چیست؟ دیده اید دخترهایی را که هیچ پسری حاضر نیست با آنها ازدواج کند؟!! می خواهیم دخترهایی را معرفی کنیم که با یکسری خصوصیات خاص خواهند ترشید! 46987...