گام به گام با مذاکرات هسته ای ۱۲ سال ایستادگی در مقابل غرب
35K بازدید
سه شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴
Admin
دیدگاه

گام به گام با مذاکرات هسته ای ۱۲سال ایستادگی در برابر زیاده‌ خواهی غرب پرونده هسته ای ایران بعد از ۱۲ سال مذاکره و مقاومت در برابر نه تنها شش عضو ۱+۵ بلکه اتحادی از کشورهای غربی، عربی و صهیونیست ها با توافق وین به سرانجام رسید، اما روند طی شده ت...