از فضیلت های ماه مبارک رمضان بیشتر بدانیم
37K بازدید
دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

از فضیلت های ماه مبارک رمضان بیشتر بدانیم آشنایی با فضیلت های ماه مبارک رمضان در ماه میهمانی خداوندیم... براستی از فضیلت های ماه مبارک رمضان چقدر آگاهیم؟ رمضان  در لغت از «رمضاء» به معناى شدت حرارت گرفته شده و به معناى سوزانیدن مى باشد. چون در ای...