اس ام اس و جملات زیبا در رابطه با اعتماد – جدید 94