مهربانی را عادت همیشگی خود کنید + راهکارهای ساده مهربانی
33K بازدید
یکشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۴
Sahar
دیدگاه

مهربانی را عادت همیشگی خود کنید + راهکارهای ساده مهربانی روش های ساده برای تبدیل کردن مهربانی به یک عادت می توان مهربان بود و به سادگی مهربانی پیشه کرد بدون هیچ خرجی! مهربان بودن و مهربانی تاثیر بسیار مثبتی روی سطح رضایت افراد دارد. برای محبت کرد...