اس ام اس های ویژه رحلت امام خمینی (ره)
76K بازدید
شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۱
Admin
دیدگاه

اس ام اس رحلت امام خمینی اس ام اس های زیبا به مناسبت رحلت امام خمینی (ره) یارب قـوام راه خمیــنـی مـدام بــاد / جـاویـد رهــبـر ره و خــط قـیام باد هجرامام؛ جان ودل از مومنین شکسـت / بـرجـان آن شکسته دلان صد سلام باد . . . 1246...