دلیل بی احساسی مردان نسبت به زنان چیست؟
51K بازدید
پنج شنبه ۳ تیر ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

دلیل بی احساسی مردان نسبت به زنان چیست؟دلایل بی احساسی مردان دلیل بی احساسی مردان چیست؟شاید این صحنه برایتان آشنا باشد؛ «مرد با چهره ای بدون حالت جلوی تلویزیون نشسته و با آنکه خانم حسابی به سر و وضع خود رسیده و خانه را هم تر و تمیز کرده، هیچ عکس العم...