گران شدن آیفون در آینده ای نه چندان دور
40K بازدید
شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

گران شدن آیفون در آینده ای نه چندان دور احتمال گران شدن آیفون خبر ها حاکی از آن است که با انتخاب رییس جمهور بعدی آمریکا قیمت آیفون بالا می رود. این تنها یک احتمال است اما شاید با واقعیت هم چندان فاصله زیادی نداشته باشد. در ادامه این مطلب با فار...