افسانه های پیدایش درخت کریسمس
27K بازدید
چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۳
Admin
دیدگاه

 افسانه های پیدایش درخت کریسمس   افسانه های پیدایش درخت کریسمس ، افسانه های بسیاری درباره پیدایش درخت کریسمس وجود دارد. یکی از آنها داستان سنت بانی فیس (Saint Boniface - یک راهب انگلیسی که کلیسای مسیحی را در فرانسه و آلمان سازماندهی کرده است)می باش...