آشنایی با فواید مثبت اندیشی در زندگی
35K بازدید
پنج شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

آشنایی با فواید مثبت اندیشی در زندگی آثار مثبت اندیشی در زندگی و رسیدن به موفقیت زندگی دنیای امروزی پر از مشکلات مختلف و افکار منفی است . اگر بخواهید همه چیز زندگی را خیلی جدی بگیرید به زودی خواهید دید که همه چیز از هم می‌ پاشد . غم و اندوه ، حر...