تغییر اساسی در زندگی با وجود این 5 علامت !
26K بازدید
شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴
Admin
دیدگاه

تغییر اساسی در زندگی با وجود این 5 علامت ! چه زمان هایی به تغییر اساسی در زندگی نیاز دارید ؟! مدت ها بود که در تمام جنبه‌ های زندگی ام کم آورده بودم. شغلم ایده‌ آل نبود، دوستی‌ هایم سمی بودند، و روابطم اجحاف آمیز. زمانی که این را فهمیدم، مسیری ...