نظر بزرگان ایران و جهان در مورد “دکتر علی شریعتی”
چگونگی درگذشت دکتر علی شریعتی
137K بازدید
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۲
Admin
دیدگاه

چگونگی درگذشت دکتر علی شریعتی روزگار پیش از انقلاب و در جریان مبارزات مردم علیه رژیم شاه، افراد بزرگ و موثری درگذشتند که مرگشان در هاله ای از ابهام قرار گرفت و روایت های متفاوتی از فوت آنها وجود داشت. این افراد همه در یک چیز اشتراک داشتند و آن مخا...