ریتالین داروی اعتیاد آور محبوب دانشجویان
39K بازدید
یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

ریتالین داروی اعتیاد آور محبوب دانشجویان ریتالین  در قبال این خدمات عوارض بسیاری دارد که اکثر مصرف کنندگانش از آن بی خبرند ساعت ها بیدار ماندن و حفظ تمکز در فصل امتحانات بهای سنگینی برای دانشجویان در پی داشته است . ریتالین داروی محبوب دانشجویان د...