عادی شدن روزه خواری در جامعه ؛ زنگ خطر
42K بازدید
یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

عادی شدن روزه خواری در جامعه ؛ زنگ خطر برخی نه تنها روزه نمی گیرند بلکه با روزه خواری در ملاعام خواسته یا ناخواسته حرمت این حریم معنوی را می شکنند ماه رمضان است. ماه مهمانی بزرگ خدا، ماه لحظه های خالص افطار و استجابت دعا، ماه عطر نان گرم و آش و ش...