باز کردن چند آیدی در یاهو بدون نرم افزار بصورت همزمان
45K بازدید
یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۳
Sahar
دیدگاه

باز کردن چند آیدی در یاهو بدون نرم افزار بصورت همزمان باز کردن چند آیدی در یاهو بدون نرم افزاربرای باز کردن چند آیدی در یاهو مسنجر بصورت همزمان مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید: 31193...