روانشناسی شخصیت افراد از روی خطوط کف دست
78K بازدید
چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۳
Sahar
دیدگاه

روانشناسی شخصیت افراد از روی خطوط کف دست به کف دستان خود نگاه کنید ، سپس از میان ۹ تصویر زیر تصویری را که به دستان شما شباهت بیشتری دارد انتخاب و شرح کلی کف دست تان را مطالعه نمائید.... 36403...