بهترین زمان برای بارداری از نظر اسلام
46K بازدید
دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

بهترین زمان برای بارداری از نظر اسلام بهترین زمان برای بارداری چه وقت است؟ در دین مبین اسلام مستحب است که بارداری و آمیزش جنسی در زمان های به خصوصی انجام پذیرد و در این میان روایاتی موجود است که بهترین زمان برای بارداری را تعیین می کند که در ادام...