تنهایی و خطرات آن در دنیای مدرن امروزی
31K بازدید
شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

تنهایی و خطرات آن در دنیای مدرن امروزی ارائه راه کارهایی برای غلبه یا کنار امدن با تنهایی تحقیقات وسیعی  که طی بیست سال گذشته بر روی سنجش تاثیرات تنهایی انجام شده نشان میدهند این موضوع یک دغدغه سلامتی مهم در جوامع بشریست. بعنوان مثال، شواهدی وجود...