با این تست همسر بهتری انتخاب می کنید
53K بازدید
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۲
Sahar
دیدگاه

با این تست همسر بهتری انتخاب می کنید با انجام این تست می توانید به برونگرا یا درونگرا بودن خود و خواستگارتان پی ببرید. شما خودتان جزو كدام گروه هستید؟ از آن برونگراهای دوآتیشه كه اصلا و ابدا با تنهایی كنار نمی آیند یا از آن درونگراهایی كه فقط در گ...