خانم ها چه چیزی از آقایان میخواهند؟!
34K بازدید
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

خانم ها چه چیزی از آقایان میخواهند؟! خانم ها موارد زیر را از آقایان می خواهند خانم ها چیز زیادی از مردها نمی خواهند. در واقع آنها تنها ۷ چیز از شریک زندگی خود می خواهند. هرچند این ویژگی ها در هر کسی پیدا نمی شوند ولی هر مردی قادر به داشتن آنها اس...