ارتباط بین نقاط طب سوزنی و عناصر موجود در طبیعت
40K بازدید
شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

ارتباط بین نقاط طب سوزنی و عناصر موجود در طبیعت نقاط طب سوزنی   اولین بار مبدع ایده‌ ی طب سوزنی ، تمدن چین باستان بود ولی امروزه نیز کاربرد زیادی دارد. چارت طب سوزنی، نقاط تحریکی و یا نیرومند را روی بدن انسان توصیف می‌ کند و جنبه‌ ی مهمی از...