نکات مفیدی که قد کوتاه ها باید بدانند !
33K بازدید
چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

نکات مفیدی که قد کوتاه ها باید بدانند ! مطالب مفید برای قد کوتاه ها اگر چه ویژگی قد کوتاه بودن را به طور کل نمی توان تغییر داد اما می توان با نکاتی که در این مطلب عنوان شده است روی ظاهر قد کوتاه ها تمرکز کرد و قد را کمی بیشتر از آنچه که واقعا هست...