آنچه باید درباره خود ارضایی زنان و دختران و عوارض آن بدانید
7K بازدید
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
Hatim
دیدگاه

آنچه باید درباره خود ارضایی زنان و دختران و عوارض آن بدانید خود ارضایی زنان و دختران و عوارض آن خود ارضایی دختران و زنان از روشهای ارضاء میل جنسی است که با تحریک اندام جنسی توسط خودش صورت می گیرد و شخص دیگری در این کار دخالت نمی کند. برای مطالعه...