دانلود متن کامل توافق نامه هسته ای در دو نسخه فارسی و انگلیسی
140K بازدید
سه شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴
Admin
دیدگاه

دانلود متن کامل توافق نامه هسته ای در دو نسخه فارسی و انگلیسی متن فارسی توافق ایران و ۱+ ۵ به همراه ضمائم آن منتشر شد! منابع روسی متن کامل توافق هسته ای ایران و ۱+۵ را منتشر کردند. در پی توافق هسته ای ایران و گروه ۱+۵ در وین، منابع روسی متن کام...