فلسفه عید قربان چیست؟ عید قربان ؛ روز ذبح نفس با تیغ تقوا
319K بازدید
یکشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۰
Admin
دیدگاه

فلسفه عید قربان چیست؟ عید قربان ؛ روز ذبح نفس با تیغ تقوا عید قربان که پس از وقوف در عرفات (مرحله شناخت) و مشعر (محل آگاهی و شعور) و منا (سرزمین آرزوها، رسیدن به عشق) فرا مى‌رسد، عید رهایى از تعلقات است. رهایى از هر آنچه غیرخدایى است. در این روز...