وفاداری و یک زندگی لذت بخش چه شکلی است؟
33K بازدید
دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

وفاداری و یک زندگی لذت بخش چه شکلی است؟ تمامی ازدواج ها و روابط به امید وفاداری شکل می گیرد   میتوان گفت وفاداری رکن اساسی زندگی مشترک بین زن و مرد می باشد و تمام ازدواج ها و روابط به امید وفاداری و داشتن یک زندگی لذت بخش صورت می گیرد. تمام...