با عسل آفت دهانتان را درمان کنید
38K بازدید
سه شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۳
Sahar
دیدگاه

با عسل آفت دهانتان را درمان کنید آفت نوعی از زخم های دهان محسوب می شود برغم سادگی این بیماری اما بسیاری از مردم جامعه، دردناکی و سوزش های شدید ناشی از آفت دهان را تجربه کرده اند و به نوعی می توان این بیماری را از منفورترین بیماری های دهان محسوب کرد....