ویژه نامه شهادت امام محمد باقر [ع] به همراه تصاویری از بقیع
96K بازدید
پنج شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۰
Admin
دیدگاه

 ویژه نامه شهادت امام محمد باقر [ع] به همراه تصاویری از بقیع ویژه نامه شهادت امام محمد باقر (ع) به همراه شرح کرامات امام محمد باقر (ع) از کف برنت صبر و نماندش دگر قرار      دین شد تهی ز مخزن اسرار کردگار از ضعف بر حبین منیرش عرق نشست      ا...