موفقیت و رشد در زندگی چگونه حاصل می شود
30K بازدید
یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

موفقیت و رشد در زندگی چگونه حاصل می شود ؟!!! عومل موثر بر رشد در زندگی شاید برای شما هم وضعیت هایی پیش امده باشد که در آن به سکون رسیده باشید. رکود در زندگی خود زنگ خطری است که می توان در جهت رشد از ان استفاده کرد. اما به راستی چه چیز باعث رشد ...