طالع بینی شخصی متولدین اسفند ماه
65K بازدید
شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۴
Sahar
دیدگاه

طالع بینی شخصی متولدین اسفند ماه   رازها ، نکات مثبت و منفی متولدین اسفند متولدین اسفند، نماد : حوت (ماهی)   سمبل : دو ماهی که خلاف جهت هم شنا می کنند عنصر : آب شغل اسفندی ها: اینجا کلیک کنید سیاره : نپتون عضو آسیب...