نقش والدین در بدرفتاری کودکان چیست !؟
40K بازدید
پنج شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

نقش والدین در بدرفتاری کودکان چیست !؟ دلایل بدرفتاری کودکان برخی از والدین همواره از رفتار کودکان خود شکایت دارند و می خواهند فرزندشان مطابق میل آن ها رفتار کند اما نمی دانند که خودشان می توانند در مواردی این بدرفتاری کودکان را تشدید کنند. با این...