خدایا تویی که همیشه با منی ای پروردگار من
53K بازدید
سه شنبه ۸ دی ۱۳۹۴
Sahar
دیدگاه

خدایا تویی که همیشه با منی ای پروردگار من خدایا ! شرمسارم که در آسمانها به دنبال تو می گردیم در حالی که تو با مایی و اگر خود اراده کنیم دست ما را میگیری چگونه بخوانمت؟ چگونه یادت کنم؟ که شرمسارم از اینکه چون تو خدایی و چون ما بندگانی چون تو ...