رفع سریع زردی دندان ها با این روش بسیار آسان
32K بازدید
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

رفع سریع زردی دندان ها با این روش بسیار آسان روشی برای رفع سریع زردی دندان ها اگر شما هم از زردی دندان هایتان شکایت دارید و دلتان می خواهد دندان هایی زیبا به سفیدی برف داشته باشید این مطلب از فارسی مد را حتما دنبال کنید. در این جا روشی ساده را ...

سفیدی دندان ها و توصیه هایی کاملا کاربردی و آسان
32K بازدید
جمعه ۷ خرداد ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

سفیدی دندان ها و توصیه هایی کاملا کاربردی و آسان با انجام این کارها سفیدی دندان ها را حفظ کنید دندان های خیلی پسرا و حتی دخترا جرم گرفته است و هنگامی که می خندند یا لبخند می زنند نمای زشتی پیدا می کنند. این جرم گرفتگی اغلب ناشی از بهداشت نامناسب ...