درباره مجازات سقط جنین چه می دانید !؟
30K بازدید
یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

درباره مجازات سقط جنین چه می دانید !؟ مجازات سقط جنین چیست؟ قصاص یا حبس؟ سقط جنین مسئله ای است که هم از نظر شرعی و هم از نظر انسانی قابل قبول نیست و از نظر دینی نوعی قتل به حساب می آید. شاید شما هم کنجکاو باشید درباره مجازات سقط جنین بدانید. در ا...