آشنایی با اصول اولیه دکوراسیون منزل
45K بازدید
شنبه ۵ تیر ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

آشنایی با اصول اولیه دکوراسیون منزل چند اصل مهم و اولیه برای دکوراسیون منزل برای ایجاد توازن یک اتاق باید از اندازه‌ها استفاده کنید. در اتاق‌های دارای سقف و پنجره‌های بلند حداقل از یک شیئ بلند برای رسیدن به تعادل استفاده کنید. 62094...