خواندن سوره احقاف و فضیلت های آن !!
32K بازدید
یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

خواندن سوره احقاف و فضیلت های آن !! فضایل بسیار خواندن سوره احقاف احقاف؛ چهل و ششمین سوره قرآن است که مکی و  35 آیه دارد. خواندن هر کدام از سوره های قرآن فضیلت های بسیار دارد که از زبان ائمه روایت شده است. در فضیلت و خواص سوره احقاف از حضرت محمد...