پاکسازی ریه های بیمار در خانه با سیر
30K بازدید
یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

پاکسازی ریه های بیمار در خانه با سیر سیر یک مادۀ غذایی طبیعی و حاوی خواص درمانی فوق‌العاده‌ای است که می‌تواند برای تمیز کردن ریه مؤثر باشد اینروزها آلودگی هوا معضل بزرگی در شهرهای بزرگ استکه منجر به آسیبهای جدی به ریه ها و قلب هایمان شده است. س...