تاثیرات سبک زندگی امروزی بر رشد حرکتی کودکان
18K بازدید
یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
Elina
دیدگاه

تاثیرات سبک زندگی امروزی بر رشد حرکتی کودکان آشنایی با تأثیرات سبک زندگی امروزی بر رشد حرکتی کودکان به گزارش فارسی مد به نقل از ایرنا، مساحت کم منازل، شیوع روز افزون بازی های رایانه ای و دسترسی نداشتن به سالن های بازی باعث شده است که رشد حرکتی ک...