چرا موهای مردها می ریزد؟
37K بازدید
سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۴
Sahar
دیدگاه

 چرا موهای مردها می ریزد؟ ریزش مو، طاسی، و عقب رفتن خط رویش مو! این ها برای بسیاری از مردها یک بخش اجتناب ناپذیر از زندگی است. پدر، پدر بزرگ، و برادران آنها، همه به این مشکل دچار بودند، بنابراین آنها نیز با طاسی سر و کار خواهند داشت. درست است؟ ام...