معجزه لبخند و گشاده رویی در روابط اجتماعی
48K بازدید
جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

معجزه لبخند و گشاده رویی در روابط اجتماعی معجزه لبخند رفتار انسان آیینه رفتار دیگران است و به طور ناخود آگاه، حالات چهره طرف مقابل در چهره شما نیز منعکس می شود. بنابراین لبخند شما هم مسری خواهد بود. از همین لحظه، لبخند زدن را به عادتی همیشگی بدل ...