حماسه مقاومت تاریخی غزه، ظهور را نزدیک تر کرد، جهان در انتظار منجی
43K بازدید
شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۳
Admin
دیدگاه

حماسه مقاومت تاریخی غزه، ظهور را نزدیک تر کرد، جهان در انتظار منجی فجایع هولناک غزه به جهانیان ثابت کرد ، که حاکمیت امروز جهان آنچنان وحشی و خونریز است که جز با ظهور یک منجی و سقوط نظام کنونی ، امیدی به اصلاح و صلح و عدالت وجود ندارد... جهت مطالع...