غذاهای رفع کننده افسردگی ، وسواس و غم و اندوه از دیدگاه طب سنتی
40K بازدید
شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴
Sahar
دیدگاه

غذاهای رفع کننده افسردگی ، وسواس و غم و اندوه از دیدگاه طب سنتی یک متخصص طب سنتی غذاهای رفع کننده افسردگی ، وسواس ، غم و اندوه را تشریح کرد و گفت: از دیدگاه طب سنتی برخی از غذاها برای رفع غم و اندوه، افسردگی و وسواس بسیار مفید هستند؛ مانند: گوشت گوس...