مضرترین غذاها برای سلولیت و معرفی جایگزین آنها
40K بازدید
سه شنبه ۸ دی ۱۳۹۴
Sahar
دیدگاه

مضرترین غذاها برای سلولیت و معرفی جایگزین آنها با آگاهی بیشتر سلولیت را از بین ببریم  در واقع هیچ دارو و درمانی برای سلولیت وجود ندارد. هر چند کاهش وزن و قطع مصرف چربی های ناسالم می تواند ظاهر سلولیت را کمتر آشکار کند. در ادامه چند مورد از مضرتری...