با این تست میزان احساسات خود را بدست آورید
38K بازدید
شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۳
Sahar
دیدگاه

با این تست میزان احساسات خود را بدست آورید سنجش میزان شاد بودن شما تست های زیر را به دقت بخوانید و توجه به اینکه تا چه اندازه احساسات شما را توصیف می‌کنند، به آنها نمره‌ای از صفر تا 5 بدهید. مقیاس نمره‌دهی تست ها به صورت زیر است. 36255...